POLITYKA PRYWTATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT KONOPNY

Wstęp

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dla naszych Klientów bezpieczeństwo i prywatność. Dlatego bądźcie spokojni - Świat Konopny przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. W kwestii bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych dochowujemy najwyższych standardów – tak jak dbamy o najwyższą jakość naszych produktów. Polityka ochrony danych osobowych oraz system zarządzania danymi osobowymi naszego przedsiębiorstwa gwarantują naszym Klientom pełne bezpieczeństwo w zakresie zbierania, gromadzenia oraz przechowywania i przetwarzania Waszych danych osobowych. Nasz system zabezpieczeń spełnia uregulowania nakładane przepisami prawa i jest zgodny z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie być pewni, że nie sprzedajemy, nie dzierżawimy, nie wynajmujemy ani też w jakikolwiek inny sposób nie ujawniamy danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że Klient wyraził na to zgodę lub obligują nas do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informujemy, że w dniu 25 V 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Michał Jankowski Cannabis-SHOP z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 50, NIP 6562203289 Administrator Danych Osobowych informuje, że:

- Dane Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Dane klienta będą przetwarzane w celu świadczenia przez Sklep usług tj.: przygotowania zamówienia oraz realizacji zamówienia, a także w celu wykonania marketingu bezpośredniego;

- Dane osobowe klienta będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,

- obowiązków statystycznych i archiwizacyjnych,

- przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Sklep.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

a) nazwiska i imiona

b) numer telefonu

c) adres poczty elektronicznej e-mail

d) adres do wysyłki

Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.

Odbiorcami danych osobowych klienta będą jedynie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Klientowi ma możliwość dostępu do treści swoich danych. Klientowi przysługuje prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna że przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Informujemy, że dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dane Klienta mogą być przekazywane następującym podmiotom:

- dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

- podmiot realizujący dostawę towarów (Poczta Polska, firma kurierska)

- dostawca płatności

- biuro księgowe lub rachunkowe

- hostingodawca

- dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (m.in. oprogramowanie księgowe)

- podmiot świadczący usługi statystyczne

- odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na: Facebook, Instagram, i w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitycs. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: cannabisshoptje@wp.pl

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Polityka Plików Cookie

Czym są pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości niniejszego serwisu internetowego stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d.dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.